obrazekNaBanerze.png
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)
 
Terminarz rejestracji na studia:
25.09.-1.10.2017 r. rejestracja dla pracowników i funkcjonariuszy podległych MSWiA (tylko ze skierowaniem) na studia pierwszego stopnia na kierunek INFORMATYKA o specjalności Informatyka w bezpieczeństwieTerminarz dostarczania dokumentów:
- kandydat dostarcza dokumenty (dopiero) po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych na studia, zgodnie z harmonogramem rekrutacji stanowiącym załącznik do właściwej uchwały.
Uwaga! W celu uniknięcia problemów technicznych związanych z rejestracją w systemie, zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej FIREFOX.

 

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2017 |irk_webclient#2016.1.855#1.8.220#20170629_120110|