obrazekNaBanerze.png
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)
 
ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 znajdują się na stronie Uczelni https://www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja
Nabór na NAUKĘ O POLICJI
jest przeznaczony tylko dla kandydatów z pozytywnym zakończonym post. kwalifikacyjnym do służby w Policji.
Dostarczanie dokumentów
Zgodnie z zasadami rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dokumenty w wersji oryginalnej (lub uwierzytenione kopie) należy dostarczyć do Uczelni nie wcześniej, niż po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia.
 

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2020 |irk_webclient#2016.1.2720#1.8.455#20200813_124923|